Postitused

Kuvatud on kuupäeva mai, 2017 postitused
Kujutis
Toimus kahekümne neljas klubi kohtumine, mille teemaks oli Elust Eestis. Eesmärgiks oli lähendada eri rahvusest ja kultuuriruumist pärit vähelõimunud klubilisi ning arendada neis soovi olla täisväärtuslik ühiskonna liige. Eestvedajad kutsusid külla ühiskondlikult aktiivse ühiskonnategelase, kes on ise teisest rahvusest ning on edukalt lõimunud Eesti ühiskonda. Toimus elav arutelu küsimuste ja vastuste vormis.
Toimus kahekümne kolmas kohtumine, mille teemaks oli Minevikukogemused ja elulood. Jutustasime ning tutvustasime lugusid nii enda kui ka teiste kogemustest ning seeläbi mõtestasime kultuuriruumi. Klubilised olid teinud ettekanded tuntud inimeste elukogemustest ja õppetundidest.
Toimus kahekümne teine  kohtumine, mille teemaks oli Haridus ja enestäiendamise võimalused täsikasvanutele Eestis. Tutvustasime võimalusi täiskasvanute õppimiseks ja koolitusteks ning toetasime nendega seotud tegevuseks vajalike valmisolekute kujunemist. Klubilised rääkisid läbitud kursustest ja sellest, mis neile meeldis ja ei meeldinud.