Postitused

Kuvatud on kuupäeva november, 2016 postitused
Linnas ja maal. Kus kellelgi meeldiks elada - selle üle arutlesime klubis. Paljudele klubilistele meeldib kevadeti käsi mulda pista ning aiatöid teha, kuid samas päris maale tahtsid vaid vähesed kolida.
Kujutis
Kohtumise teemaks oli Teatraalne klubiõhtu, kus osalejad said end nö välja elada, kehastudes muinasjututegelasteks. Filmisime ka video, mida kahjuks pole õnnestunud siia veel üles riputada, kuid tegeleme sellega. Igal juhul oli meeldiv, et kohalviibijad kõik aktiivselt näitemängudes osalesid ja eirti vahva oli see, et ka klubilistel endil oli ideid kaasajastades muinasjutte.
Kujutis
Oleme täna terve meeskonnaga Narvas koolitamas. Naudime hetke! Räägime sisustamisest, kodu kaunistamisest ja sellest, milline oleks meie kodu, kui meil igaühel oleks miljon. Oli ka neid, kes polnud luksuses elamisest huvitatud ning eelistasid ringi reisimist maailmas.
Kujutis
Õppekäigul Riigikogusse Narva klubilistega.
Klubilised said vestelda erinevatest enesetäiendamise võimalustest ning täiskasvanute haridusest. Tulemuseks oli enesetäiendamise võimaluste parem mõistmine, avaram pilt sellest, mida pakub täiskasvanute haridusmaastik Eestis ning suhtluspädevuse arendamine.
Vestlesime klubis tehnikast ja teadusest. Tehnikaimedest ja saavutustest rääkimine tõi mõnele klubilisele sära silmadesse.  Arendasime kriitilist mõtlemist, rääkisime kahjust ja kasust mida tehnoloogia on tekitanud/toonud, tunda oli huvi tehnika saavutuste vastu.