Postitused

Kuvatud on kuupäeva jaanuar, 2017 postitused
Tallinna klubis Suhtlejad oli teemaks Mnemoonika. Harjutasime uute sõnade õppimise metoodikat ning meelde jätmise erinevaid viise. Kõige kaasahaaravamaks osutus kettjutustus uute fraasidega. 
Tallinna klubis Suhtlejad oli teemaks Mõttekaart. Vestlesime erinevatel teemadel märksõnade abil.  Ergutasime sõnalist loovust ja eestikeelseid mõttevooge.  Treenisime kirjutamist. Samal teemal vestlesid sel nädalal ka Pärlikesed, Suhtlemisrõõm, Üheskoos ja Vaprad klubilised. Kamba peale kokku tekkis elav mõttevahetus, millest klubilised meeleldi osa soovisid saada ning said ka!
Klubide kohtumistel ajavahemikus 16.01-20.01.17 oli teemaks Aarete jaht meediast. Püüdsime muuta lugemisülesandeid mängulisemaks ning seeläbi märgata olulisemat. Eestvedajad palusid klubilistel leida meediast üks eriline töökuulutus, üks halb uudis, oma lemmikuudis, midagi, mis tõeliselt üllatas või vihastas, huvipakkuv sõnum mingi staari kohta jne.
Klubides Pärlikesed, Üheskoos, Vaprad klubilised, Suhtlejad ja Suhtlemisrõõm oli seekord teemaks Ajalehed ja ajakirjad. Toimus väljaannetega tutvumine. Julgustasime  keeleklubilaste aktiivsust meediaväljaannetega tutvumisel selleks, et v äärtustada lugemist kui ühte olulisemat keeleoskuse arendamise võimalust.  Harjutasime kirjutamist.  Treenisime olulise märkamist. 
Kujutis
Käisime õppekäigul. Veetsime mõnusasti aega Eesti Vabaõhumuuseumis.