Postitused

Kuvatud on kuupäeva märts, 2017 postitused
Toimus seitsmeteistkümnes klubi kohtumine, mille teemaks oli Eesti rahvuspühad ja traditsioonid.  Rääkisime laulu- ja tantsupidudest. Tutvustasime Eesti traditsioonide ja pühade rikast ajalugu ning Eesti pärimuskultuuri ja rahvuslikke traditsioone. Kuulasime klubilistega lindistust märtsi ja aprillikuu tähtpäevadest ning klubilised püüdsid kuuldut edasi anda.
Toimus kuueteistkümnes klubi kohtumine, mille teemaks oli Reisimine mööda Eestimaad.  Vaatasime lühifilmi Eesti loodusest. Eelnevalt olid klubilised vaadanud ETV saadet Osoon, millest vestlesime ja mida analüüsisime. Klubi lõpetas viktoriin Eesti loodusest ning ristsõna loomade rahvapärastest nimetustest.
Toimus  viieteistkümnes klubi kohtumine, mille teemaks oli Linnas ja maal.  Tulemuseks on paranenud oskus märgata muutusi linnapildis või maal ja seeläbi mõista muutuvat kultuurikontekstis ning arendada suhtluspädevust. Toimus d iskussioon teemal maa ja linnaelu erinevused. Väitluses domineerisid linnaelu eelistajad, sest elu linnas tundus neile mugavam ja probleemidevaesem. Küll aga leiti, et kogu võiks olla linnas , aga suvekodu maal. Rääkisime ka sellest, mida võiks teha maaelu edendamiseks.
Kujutis
Toimus neljateistkümnes klubi kohtumine, mille teemaks oli Teatraalne klubiõhtu. Tulemuseks on keeleoskuse parendamine läbi väljendusjulguse, fantaasia ning mängu, keelebarjääri ja suhtlusprobleemide ületamine.