Postitused

Kuvatud on kuupäeva veebruar, 2017 postitused
Toimus kolmeteistkümnes klubi kohtumine, mille teemaks oli Kodu kujundamine. Tulemuseks on oskus konkreetse  teemaga  seotud  sõnavara paremini kasutada, iseseisvalt edasi arendada, tunda grammatilisi  nüansse ning ajavorme . Valisime piltide järgi kõige praktilisema , huvitavama ja originaalsema kodu. Kollektiivse tööna koostasime unistuste kodu. Tutvusime nippidega kodu kaunistamiseks. Klubilised jagasid loetud ja isiklikke nõuandeid.
Toimus kaheteistkümnes klubi kohtumine, mille teemaks oli Tervis ja tervislikud eluviisid.   Toimus kohtumine tervisespetsialistiga, kes kõneles tervislikust toitumisest, tervislikest eluviisidest ning klubilised said esitada küsimusi. Toimus elav diskussioon.
Toimus üheteistkümnes klubi kohtumine, mille teemaks oli Inimene on oma õnne sepp.   Klubis arutleti, mida klubilised teevad vabal ajal ja kuidas neile meeldiks rohkem aega veeta. Paarides vesteldi vaba aja veetmise erinevate võimaluste üle, ja püüti leida ideaalne variant vaba aja veetmiseks. Koos toimus dikussioon teemal- kust ja mille arvelt leida piisavalt vaba aega?! Koos koostati ideaalne plaan vaba päeva veetmiseks.
Toimus kümnes klubi kohtumine, mille teemaks oli Video kuulamine ja vaatamine.   Vaatasime katkendeid filmist “Laulev revolutsioon”.  Eelnevalt jaotati klubilistele küsimused, millele nad peavad vastama filmi vaatamise käigus. Klubi lõpupoole toimus dikussioon nähtud filmi katkenditest, kus oli palju erinevaid arvamusi. Meie rõõmuks jäi domineerima arvamus, et eesti rahva ajalugu väärib põhjalikumat tundma õppimist.
Toimus  ekskursioon Riigikogusse, kus osalejad said tutvuda meie parlamendi tööga ning Riigikogu hoonega. Külastus sai palju positiivset vastukaja, kuna osalejad leidsid, et kõik nähtu ja kuuldu oli huvitav. Esitati hulgaliselt küsimusi, millele saadi ka vastused.
Toimus üheksas klubi kohtumine, mille teemaks oli Mnemoonika.   Teadvustasime täpsemalt, millist sõnavara kellelgi kõige rohkem napib. Harjutasime paari-kolme meetodit uute sõnade meelde jätmiseks. Motiveerisime ja toetasime üksteist erinevate personaalsete nippide ja võtete jagamisega.